Piedalies lielajā rudens loterijā!

Akcijas periods 01.09.2020. - 02.10.2020.

Galvenajā balvā ar STENDERS dārgumiem pildīta PAA vanna!

Loterijas atļaujas numurs 6384.

Sīkāk par notiekumiem lasi www.stenders-cosmetics.lv