Dāvanu karte“DOMINA SHOPPING” Dāvanu karšu Cenrādis

Spēkā no 05.01.2016.

Pakalpojums

Komisijas maksa1

Kartes izsniegšana

Bezmaksas

Pirkumu komisija

Bezmaksas

Informācijas par Kartes konta atlikuma saņemšana tirdzniecības centra “Domina Shopping” Infocentrā, pa tālruni un internetā

Bezmaksas

Informācijas par Kartes konta atlikuma saņemšana bankomātos

(iespējams tikai Latvijā)

EUR 0.75

Kartes atjaunošana vai aizvietošana

EUR 7.50

Kartes konta uzturēšana pēc Kartes Lietošanas termiņa beigām

EUR 2.00 mēnesī,

līdz Kartes konta atlikums sasniedz EUR 0.00

Nepamatotas pretenzijas izskatīšana

EUR 20.00

Skaidras naudas izsniegšana

Nav pieejama

Kartes konta izraksta izsniegšana2

EUR 2.00

Darījumu pamatojošo dokumentu pieprasīšana no Tirgotāja

EUR 15.00

Kartes atlikuma izmaksāšana un Kartes konta slēgšana3

EUR 10.00

Pārskaitījuma veikšana uz Lietotāja kontu, kas atvērts:

- Transact Pro;

- citā finanšu iestādē Eiropā

 

Bezmaksas

EUR 2.00

1 – PVN netiek piemērots atbilstoši Pievienotās vērtības likuma 52. panta pirmās daļas 21. apakšpunktam.

2 – komisijas maksa tiek piemērota Dāvanu kartēm, kuru nominālvērtība nepārsniedz EUR 150 un ja konta izrakstu pieprasa biežāk par reizi mēnesī vai ja to pieprasa pēc Lietošanas termiņa beigām.

3 –Maksa netiek piemērota, ja nominālvērtības atlikuma izmaksa tiek prasīta pēc Kartes Lietošanas termiņa beigām un pieprasījums atlikuma izmaksai iesniegts ne vēlāk kā 1 gadu pēc Kartes Lietošanas termiņa beigām.