Pircējiem atvērti veikali ar atsevišķu ieeju


Pamatojoties uz Ministru Kabineta veiktajām izmaiņām Drošas tirdzniecības nosacījumos lielos tirdzniecības centros
var darboties veikali, kuros apmeklētājiem ir nodrošināta atsevišķa ārējā piekļuve (ārējā ieeja) tirdzniecības vietai.

Tirdzniecības centra apmeklētājiem tagad ir pieejami veikali: