Klienta karte
15 %
EVA
15 %
5 %
15 %
10 %
5 %
10 %
20 %
7 %
17 %
10 %
5 %
5 %

5% atlaide pakalpojumiem

15 %
10 %
LMT
5 %
30 %
5 %
10 %

10% atlaide konsultācijām
5% atlaide ārstnieciskajai vingrošanai

TET
5 %
4F
5 %
5 %
30 %
10 %

10% atlaide konsultācijām
5% atlaide ārstnieciskajai vingrošanai

5 %
5 %
5 %

5% atlaide pakalpojumiem

5 %
5 %
5 %
10 %

10% atlaide konsultācijām
5% atlaide ārstnieciskajai vingrošanai

5 %
10 %
10 %
15 %
LMT
5 %
TET
5 %