Klienta kartes aplikācija
15 %
EVA
15 %
5 %
15 %
10 %
5 %
10 %
20 %
7 %
10 %
4F
5 %
5 %
30 %
10 % 10% atlaide konsultācijām
5% atlaide ārstnieciskajai vingrošanai
5 %
10 %
10 %
15 %
LMT
5 %
3 %
TET
5 %