Par mumsDina Bunce

Direktore

Gādā par to, lai t/c “Domina Shopping” vienmēr ir uzdevumu augstumos, un iedvesmo komandu arvien jauniem panākumiem.

Tālrunis: 67 63 1111


Ketija Kukurāne

Nomas projektu vadītāja

Enerģiski, atbildīgi un ar optimismu vada Dominas nomas kuģi: lai mūsu pircējiem vienmēr plaša izvēle, un - lai mūsu nomnieki vienmēr apmierināti un gandarīti.

E-pasts: ketija.kukurane@eften-domina.lv 
Tālrunis: 6763 1111


Edgars Ēķis

Tehniskais direktors

Pārzina t/c “Domina Shopping” saimnieciskos jautājumus kā neviens cits. Edgara prioritātes ir drošība un centra netraucēta funkcionēšana.

edgars.ekis@eften-domina.lv 

Tālrunis: 6763 1111


Iveta Zvaigzne-Ālere

Mārketinga direktore

Dara visu, lai t/c “Domina Shopping” klienti vienmēr zinātu par karstākajiem piedāvājumiem, jauniem veikaliem un lieliskiem pasākumiem.

iveta.zvaigzne-alere@eften-domina.lv


Kristiāna Kārkliņa

Mārketinga projektu vadītāja

Kopā ar Ivetu ikdienā rūpējas par pircēju informēšanu dzirkstoši radošā un elegantā formā.

kristiana.karklina@eften-domina.lv


Tatjana Maļinovska

Galvenā grāmatvede

Atbildīgi un rūpīgi apkopo un sakārto t/c “Domina Shopping” finanšu un saimniecisko informāciju.

tatjana.malinovska@eften-domina.lv


Linda Zujeva

Biroja administratore

Pateicoties savām neizsīkstošajām optimisma un izpalīdzības rezervēm garantē to, ka darbs birojā vienmēr rit raiti un efektīvi.

linda.zujeva@eften-domina.lv 


Ketlīna Strazdiņa

Nomas projektu vadītāja (bērna kopšanas atvaļinājumā)

Rūpējas par veikalu, kafejnīcu un pakalpojumu centru daudzveidību t/c “Domina Shopping”. Apmierināti nomnieki — laimīgi pircēji!