Reklāmas iespējasIepazīstiniet ar savu zīmolu, izvietojot uzlīmes uz tirdzniecības centra ieejas durvīm, autostāvvietu durvīm, eskalatoriem, grīdas, kolonnām, kāpnēm un citviet.