Paldies par paveikto!

Akcijas periods 25.01.2021. - 31.12.2021.

Maxima – ceļš uz atvērtām durvīm.

Maxima nesākas pie ārdurvīm. Tā sākas pie mūsu ģimenēs. Labajā un vērtīgajā, ko tās mums iemācījušas un ko mēs lepni nesam tālāk.

Tās ir rūpes vienam par otru un pasauli, ko dalām, prasme iedrošināt, pārsteigt, draudzēties un kopā svinēt.

Un pārliecība, ka visdižākās lietas ir pa spēkam katram no mums, ja vien darīsim tās ar kādu kopā.

Tāpēc jau 20 gadus mēs atveram durvis.

Lai labā, ko mūsu ģimenes devušuas, netrūktu nevienam.

Paldies par kopā paveikto.

Paldies Jums, mūsu klienti. Paldies Jums, mūsu ražotāji. Paldies Jums, mūsu darbinieki.